En yeni videolar

MimaristTV
3 Görüntülenme · 2 yıl önce

Ayın Konuğu: Prof. Dr. Galip Yalman "KRİZ VE SİYASET: Yunanistan’dan İspanya’ya Neoliberalizm Karşıtı Hareketler ve Mücadele Pratikleri Üzerine"

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi "AYIN KONUĞU" programına bu kez, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip YALMAN konuk edildi.

Araştırma konuları uluslararası ve karşılaştırmalı siyasal iktisat, devlet kuramları, siyasal iktidar-iş dünyası ilişkileri, neoliberal dönemde emek-sermaye ilişkileri ve yoksullukla mücadele stratejileri olan ve bu alanlarda çeşitli dersler veren Yalman, 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen buluşmada "KRİZ VE SİYASET: Yunanistan'dan İspanya'ya Neoliberalizm Karşıtı Hareketler ve Mücadele Pratikleri Üzerine" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

MimaristTV
2 Görüntülenme · 2 yıl önce

TMMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği

MimaristTV
2 Görüntülenme · 2 yıl önce

Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından "Bakırköy'de Kentsel Dönüşüm Gerçeği" başlıklı panel, 22 Mart 2015 Pazar günü saat 13.00'da Cem Karaca Kültür Merkezi'nde (Yenimahalle/Bakırköy) gerçekleştirilmiştir..

MimaristTV
5 Görüntülenme · 2 yıl önce

21.03.2015
Cumartesi

Ayın Konuğu: Av. Fikret İlkiz, “İfade Özgürlüğü ve Görüş Edinme Hakkı”

MimaristTV
9 Görüntülenme · 2 yıl önce

07.03.2015 Cumartesi (3. Gün)
Oturum-10: "Mimarlık ve Devrim"
Moderatör: Güven Arif Sargın-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık
Bildiri: Ali Cengizkan-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık
Değerlendirme: Bülent Batuman-Doç. Dr./Bilkent Ü-Mimarlık
H. Murat Günaydın-Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık
Tartışma: ...

Oturum-11: "Yeni Toplumcu Mimar/lık"
Moderatör: Bülent Batuman-Doç. Dr./Bilkent Ü-Mimarlık
Bildiri: Murat Uluğ-Yrd. Doç. Dr.- Mimarlık
Değerlendirme: Zuhal Ulusoy-Prof. Dr./Kadir Has Ü-Mimarlık
Güven Arif Sargın-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık
Sinan Omacan-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. YK Üyesi
Tartışma: ...

Oturum-12: "Mimarlıktan Bilişime, Bilişimden Mimarlığa Bakışlar"
Moderatör: Arif Şentek-Mimarlar Derneği 1927 YK Başkanı
Bildiri: Yüksel Demir-Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık/GSB Başkanı
Selim Balcısoy-Doç. Dr./Sabancı Ü.-Bilişim
Değerlendirme: Sema Alaçam-Yrd. Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık
Tartışma: ...

Kapanış Oturumu: "Mimarlık Semineri 2015 Değerlendirme"
Moderatör: Ruşen Keleş-Prof. Dr./AÜ-SBF
Konuşmacılar: Danışmanlar
Moderatörler (*)
Tartışma: ...

MimaristTV
5 Görüntülenme · 2 yıl önce

06.03.2015 Cuma (2. Gün)
Oturum-5: "Değişen İnsan-Mekan İlişkileri, Kent ve Birey"
Moderatör: Ali Rüzgar-Mimarlık Vakfı YK Sekreteri
Bildiri: Ali Akay-Prof. Dr./MSGSÜ-Sosyoloji
Değerlendirme:
Emre Zeytinoğlu-Yrd. Doç. Dr./MSGSÜ
Nezih Başgelen-Arkeolog-Yayıncı/Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Tartışma: ...

Oturum-6: "Mimarlık ve Estetik Kültür, Etkileşim Araçları ve Etik"...
Moderatör: Eser Yağcı-Yrd. Doç. Dr./MSGSÜ/ MO İst. BK Şb. YK Üyesi
Bildiri: Meriç Öner-Araştırma ve Program Yöneticisi-SALT
Değerlendirme:
Belkıs Uluoğlu-Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık
Oğuz Haşlakoğlu-Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık/GSB-Sanat Felsefesi
Tartışma: ...

Oturum-7: "Planlamada Katılım ve Kamu Yararı"
Moderatör: Asuman Türkün-Prof. Dr./YTÜ-Şehir Planlama
Bildiri: Sezai Göksu-Prof. Dr./Dokuz Eylül Ü.-Şehir Planlama
Değerlendirme:
Cihan B. Uzunçarşılı-Bağımsız Araştırmacı/Kent Hareketleri
Yaşar Adnan Adanalı-Araştırmacı/Şehirci
Tartışma: ...

Oturum-8: "Planlama Kurumunun Çoklu Hukuk Ortamı"
Moderatör: Akın Atauz-Şehirci, Bölge Plancısı
Bildiri: Feridun Duyguluer-Öğr. Gör./ODTÜ/Eski BB TAU Genel Müdürü
Değerlendirme:
İclal Dinçer-Prof. Dr./YTÜ-Şehir Planlama
Tayfun Kahraman-Şehir Plancıları Odası İstanbul Şb. Başkanı
Yıldız Uysal-Y.Müh. Mimar/ Mimarlar Odası İst. BK Şb.
Tartışma: ...

Oturum-9: "Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikasına Doğru"
Kaynaklar...
Moderatör: Doğan Hasol-Dr./Y. Müh. Mimar
Bildiri: Bülend Tuna-Mimarlar Odası Mimarlık Akreditasyon Kurulu Üyesi
Değerlendirme:
Neslihan Dostoğlu-Prof. Dr./İKÜ-Mimarlık
Boğaçhan Dündaralp-Mimar
Tonguç Akış-Yrd.Doç. Dr./İYTE-Mimarlık
Tartışma: ...

MimaristTV
3 Görüntülenme · 2 yıl önce

05.03.2015 Perşembe (1. Gün)
Açılış Oturumu:
Açılış Konuşması:
Kubilay Önal-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. Başkan Yrd.
Sami Yılmaztürk-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. Başkanı

Tematik Sunuşlar:
Doğan Kuban- Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık
İlhan Tekeli-Prof. Dr./ODTÜ-Şehir Planlama

Oturum-1: "Türkiye Ekonomisinde 1980 Dönüşümü ve Sonrası"
Moderatör: Mustafa Sönmez -Ekonomi Yazarı
Bildiri: Korkut Boratav- Prof. Dr./AÜ-SBF

Değerlendirme:
Hayri Kozanoğlu-Prof. Dr./İÜ-İktisat
Aziz Konukman- Prof. Dr./Gazi Ü-İİBF

Oturum-2: "Türkiye İçin Farklı Bir Sermaye Birikim Paradigması Mümkün Müdür?"
Moderatör: Aziz Konukman-Prof. Dr./Gazi Ü-İİBF
Bildiri: Bilsay Kuruç-Prof. Dr./AÜ-SBF

Değerlendirme:
Fikret Şenses-Prof. Dr./ODTÜ-Ekonomi
Mehmet Türkay-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF
Mustafa Sönmez-Ekonomi Yazarı
Tartışma: ...

Oturum-3: "Mekan-Siyaset; Yeni Kentleşme Dinamikleri"
Moderatör: Mücella Yapıcı-Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri
Bildiri: Tarık Şengül-Doç. Dr./ODTÜ-Kamu Yönetimi

Değerlendirme:
Can Hamamcı-Prof. Dr./AÜ-SBF
Fuat Ercan-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF
Sema Erder-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF
Tartışma: ...

Oturum-4: "Türkiye'de Neoliberal Politikaların Ekolojik Kuşatması, Direniş ve Yeniden İnşa"
Moderatör: Beyza Üstün-Prof. Dr./YTÜ-Çevre Müh.
Ortak Bildiri: Aykut Çoban-Prof. Dr./AÜ-SBF -Beyza Üstün-Prof. Dr./YTÜ-Çevre Müh. -Özer Akdemir-Gazeteci-Evrensel -Sinan Erensü-Dr. Öğrencisi/Minnesota Ünv. -Yücel Çağlar-Doç. Dr./İÜ-Orman Müh.
Fevzi Özlüer-Av. /Ekoloji Kolektifi

Değerlendirme:
Can Hamamcı-Prof. Dr./AÜ-SBF
Fuat Ercan-Prof. Dr./Marmara Ü-Ekonomi
Ayşen Ciravoğlu-Doç. Dr./YTÜ-Mimarlık
Tartışma: ...

MimaristTV
3 Görüntülenme · 2 yıl önce

27.12.2013: Panel-Forum:"Rekonstrüksiyon: Tarihin Yeniden Kurgulanması"
Doç. Dr. Zeynep Eres: Açılış konuşması
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: Rekonstrüksiyon, Ne Zaman?
Doç. Dr. Deniz Mazlum: Koruma Kuramının Rekonstrüksiyona Bakışı
Y. Mimar Mücella Yapıcı. İstanbul'u Tehdit Eden Rekonstrüksiyon Projeleri
Forum
Forum Yöneticisi: Prof. Dr. Deniz İncedayı
16. sayfadasınız. Toplam sayfa sayısı 16