Atölye-Çalıştay-Seminer

MimaristTV
5 Görüntülenme · 2 yıl önce

⁣1. Gün

MimaristTV
2 Görüntülenme · 2 yıl önce

⁣50. Yılında "1. Milli Fiziki Plan Semineri-1968"

MimaristTV
6 Görüntülenme · 2 yıl önce

31 Mart 2018
Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği
Eski Eser Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Semineri VIII

MimaristTV
4 Görüntülenme · 2 yıl önce

⁣Eski Eser Yapılarda Restorasyon Uygulamaları Semineri VII

MimaristTV
2 Görüntülenme · 2 yıl önce

⁣Video hakkında henüz açıklama girilmemiş.

MimaristTV
9 Görüntülenme · 2 yıl önce

07.03.2015 Cumartesi (3. Gün)
Oturum-10: "Mimarlık ve Devrim"
Moderatör: Güven Arif Sargın-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık
Bildiri: Ali Cengizkan-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık
Değerlendirme: Bülent Batuman-Doç. Dr./Bilkent Ü-Mimarlık
H. Murat Günaydın-Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık
Tartışma: ...

Oturum-11: "Yeni Toplumcu Mimar/lık"
Moderatör: Bülent Batuman-Doç. Dr./Bilkent Ü-Mimarlık
Bildiri: Murat Uluğ-Yrd. Doç. Dr.- Mimarlık
Değerlendirme: Zuhal Ulusoy-Prof. Dr./Kadir Has Ü-Mimarlık
Güven Arif Sargın-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık
Sinan Omacan-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. YK Üyesi
Tartışma: ...

Oturum-12: "Mimarlıktan Bilişime, Bilişimden Mimarlığa Bakışlar"
Moderatör: Arif Şentek-Mimarlar Derneği 1927 YK Başkanı
Bildiri: Yüksel Demir-Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık/GSB Başkanı
Selim Balcısoy-Doç. Dr./Sabancı Ü.-Bilişim
Değerlendirme: Sema Alaçam-Yrd. Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık
Tartışma: ...

Kapanış Oturumu: "Mimarlık Semineri 2015 Değerlendirme"
Moderatör: Ruşen Keleş-Prof. Dr./AÜ-SBF
Konuşmacılar: Danışmanlar
Moderatörler (*)
Tartışma: ...

MimaristTV
5 Görüntülenme · 2 yıl önce

06.03.2015 Cuma (2. Gün)
Oturum-5: "Değişen İnsan-Mekan İlişkileri, Kent ve Birey"
Moderatör: Ali Rüzgar-Mimarlık Vakfı YK Sekreteri
Bildiri: Ali Akay-Prof. Dr./MSGSÜ-Sosyoloji
Değerlendirme:
Emre Zeytinoğlu-Yrd. Doç. Dr./MSGSÜ
Nezih Başgelen-Arkeolog-Yayıncı/Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Tartışma: ...

Oturum-6: "Mimarlık ve Estetik Kültür, Etkileşim Araçları ve Etik"...
Moderatör: Eser Yağcı-Yrd. Doç. Dr./MSGSÜ/ MO İst. BK Şb. YK Üyesi
Bildiri: Meriç Öner-Araştırma ve Program Yöneticisi-SALT
Değerlendirme:
Belkıs Uluoğlu-Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık
Oğuz Haşlakoğlu-Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık/GSB-Sanat Felsefesi
Tartışma: ...

Oturum-7: "Planlamada Katılım ve Kamu Yararı"
Moderatör: Asuman Türkün-Prof. Dr./YTÜ-Şehir Planlama
Bildiri: Sezai Göksu-Prof. Dr./Dokuz Eylül Ü.-Şehir Planlama
Değerlendirme:
Cihan B. Uzunçarşılı-Bağımsız Araştırmacı/Kent Hareketleri
Yaşar Adnan Adanalı-Araştırmacı/Şehirci
Tartışma: ...

Oturum-8: "Planlama Kurumunun Çoklu Hukuk Ortamı"
Moderatör: Akın Atauz-Şehirci, Bölge Plancısı
Bildiri: Feridun Duyguluer-Öğr. Gör./ODTÜ/Eski BB TAU Genel Müdürü
Değerlendirme:
İclal Dinçer-Prof. Dr./YTÜ-Şehir Planlama
Tayfun Kahraman-Şehir Plancıları Odası İstanbul Şb. Başkanı
Yıldız Uysal-Y.Müh. Mimar/ Mimarlar Odası İst. BK Şb.
Tartışma: ...

Oturum-9: "Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikasına Doğru"
Kaynaklar...
Moderatör: Doğan Hasol-Dr./Y. Müh. Mimar
Bildiri: Bülend Tuna-Mimarlar Odası Mimarlık Akreditasyon Kurulu Üyesi
Değerlendirme:
Neslihan Dostoğlu-Prof. Dr./İKÜ-Mimarlık
Boğaçhan Dündaralp-Mimar
Tonguç Akış-Yrd.Doç. Dr./İYTE-Mimarlık
Tartışma: ...

MimaristTV
3 Görüntülenme · 2 yıl önce

05.03.2015 Perşembe (1. Gün)
Açılış Oturumu:
Açılış Konuşması:
Kubilay Önal-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. Başkan Yrd.
Sami Yılmaztürk-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. Başkanı

Tematik Sunuşlar:
Doğan Kuban- Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık
İlhan Tekeli-Prof. Dr./ODTÜ-Şehir Planlama

Oturum-1: "Türkiye Ekonomisinde 1980 Dönüşümü ve Sonrası"
Moderatör: Mustafa Sönmez -Ekonomi Yazarı
Bildiri: Korkut Boratav- Prof. Dr./AÜ-SBF

Değerlendirme:
Hayri Kozanoğlu-Prof. Dr./İÜ-İktisat
Aziz Konukman- Prof. Dr./Gazi Ü-İİBF

Oturum-2: "Türkiye İçin Farklı Bir Sermaye Birikim Paradigması Mümkün Müdür?"
Moderatör: Aziz Konukman-Prof. Dr./Gazi Ü-İİBF
Bildiri: Bilsay Kuruç-Prof. Dr./AÜ-SBF

Değerlendirme:
Fikret Şenses-Prof. Dr./ODTÜ-Ekonomi
Mehmet Türkay-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF
Mustafa Sönmez-Ekonomi Yazarı
Tartışma: ...

Oturum-3: "Mekan-Siyaset; Yeni Kentleşme Dinamikleri"
Moderatör: Mücella Yapıcı-Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri
Bildiri: Tarık Şengül-Doç. Dr./ODTÜ-Kamu Yönetimi

Değerlendirme:
Can Hamamcı-Prof. Dr./AÜ-SBF
Fuat Ercan-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF
Sema Erder-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF
Tartışma: ...

Oturum-4: "Türkiye'de Neoliberal Politikaların Ekolojik Kuşatması, Direniş ve Yeniden İnşa"
Moderatör: Beyza Üstün-Prof. Dr./YTÜ-Çevre Müh.
Ortak Bildiri: Aykut Çoban-Prof. Dr./AÜ-SBF -Beyza Üstün-Prof. Dr./YTÜ-Çevre Müh. -Özer Akdemir-Gazeteci-Evrensel -Sinan Erensü-Dr. Öğrencisi/Minnesota Ünv. -Yücel Çağlar-Doç. Dr./İÜ-Orman Müh.
Fevzi Özlüer-Av. /Ekoloji Kolektifi

Değerlendirme:
Can Hamamcı-Prof. Dr./AÜ-SBF
Fuat Ercan-Prof. Dr./Marmara Ü-Ekonomi
Ayşen Ciravoğlu-Doç. Dr./YTÜ-Mimarlık
Tartışma: ...
3. sayfadasınız. Toplam sayfa sayısı 3