“Üniversitenin E-Hali“ Yuvarlak Masa Toplantısı

586 İzlenme

Video hakkında henüz açıklama girilmemiş.
Kategori
Panel-Forum-Toplantı
Yayınlanma Tarihi
May 08 2021
Oynatma listesi özelliğini kullanabilmeniz için giriş yapmanız gereklidir.

Yorum

Yorumlar

Metin Karadağ 1 Year, 1 Month Önce

Harika bir program oldu… :)))
Heyecanla izliyorum… :)))
Emeği geçen herkese, sunumlara ve katılarak katkı verenlere teşekkürler… :)))

Metin Karadağ 1 Year, 1 Month Önce

“MİMARİ STAJDA ROTASYON…”
http://www.mimarist.org/msr.htm
“... Staj konusunda her bir okul yalnızca kendi öğrencilerinin sorunları ile uğraşmaktayken; “varsayım olarak bile olsa” Mimarlar Odası, bütün okulların mimarlık öğrencilerinin sorunları ile sürekli uğraşmak zorundadır.
Mimarlar Odası‘nın üyeleriyle yaptığı anketler veya kendiliğinden gelen başvurularla, öğrencilere staj yeri sağlanması konusu, öteden beri sorunlu alanlardan biridir.
Diğer yandan bu alanda kayda geçmeyen sorunlar ve çözüm sağlama çalışmaları da başlı başına bir zaman ve enerji gerektirmektedir…
Oysaki yaşadığımız staj ve staja bağlı sorunların kökeninde; sorunun asıl sahiplerinin, sorunların çözümüne katkı ve katılımlarının sağlanamaması yatmaktadır.
Bu düşünceden hareketle, Şubemizce başlatılan ve 35. Donem Çalışma Raporunda da yer alan, Mimari Stajda Rotasyon Program Taslağı çalışmasıyla; mimarlık eğitimi sürecine paralel olarak, “bu alanda var olan olanakların daha verimli bir biçimde yeniden değerlendirilmesi amaçlanmıştır…”
“Eğitim sürecinin öznesi” olan öğrenciye doğrudan sunulabilecek her türlü katkının eğitime de katkı sağlayacağı düşünülerek; bu alanda farklı bir öneri getiren Mimari Stajda Rotasyon ...”
http://www.mimarist.org/msr.htm

Metin Karadağ 1 Year, 1 Month Önce

“Bütün Üniversitelerin Öğrencileri Birleşin!…”(*) (Hiç olmazsa kendinizi kurtarın; belki böylece bizi de kurtarabilirsiniz!…)
Metin Karadağ
http://www.mimarist.org/butun-universitelerin-ogrencileri-birlesin-hic-olmazsa-kendinizi-kurtarin-belki-boylece-bizi-de-kurtarabilirsiniz/

Metin Karadağ 1 Year, 1 Month Önce

Tüm Mimarlık Alanları’nda Toptan Bir Özeleştiri Süreci Fırsatı Olarak: Mimarlık “VE” Eğitim Kurultayları…
Metin Karadağ
http://www.mimarist.org/tum-mimarlik-alanlarinda-toptan-bir-ozelestiri-sureci-firsati-olarak-mimarlik-ve-egitim-kurultaylari/

Metin Karadağ 1 Year, 1 Month Önce

Daha Da Zorlu Hale Gelen Salgın Günlerinde, Korunması Gereken Değerlerimizden Biri Olarak; “Eğitim Süreci’nin Öznesi: Öğrenciler…”
Metin Karadağ
http://www.mimarist.org/daha-da-zorlu-hale-gelen-salgin-gunlerinde-korunmasi-gereken-degerlerimizden-biri-olarak-egitim-surecinin-oznesi-ogrenciler/