TMMOB 43.Dönem Olağanüstü Genel Kurulu

Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar, şehir plancılarıyla toplanan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda direniş ve mücadelenin büyütülmesi vurgusu öne çıktı.

TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye’nin farklı bölgelerinde 8 koldan "Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yolan çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da buluştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda toplanan ve sokağa taşan Genel Kurul heyecanı, 3 binden fazla kişiden oluşan kortejin Kızılay Güvenpark’a yürüyüşü ve burada okunan sonuç bildirisiyle sona erdi.

TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu saat 10.00’da Divan’ın oluşumuyla başladı. Normalde genel kurullarda 7 kişiden oluşan Divan olağanüstü gündem nedeniyle her odadan bir temsilcinin katılımıyla 24 kişiyle oluşturuldu. Başkanlığına Makina Mühendisleri Odası delegesi Emin Koramaz’ın seçildiği Divan üyeleri şöyle belirlendi:

Ümit Ateş (Bilgisayar Mühendisleri Odası), S. Yeşer Aslanoğlu (Çevre Mühendisleri Odası), İbrahim Aköz (Elektrik Mühendisleri Odası), Nurhak Tatar (Fizik Mühendisleri Odası), Davut Kul (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası), Feramuz Aşkın (Gemi Mühendisleri Odası), Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası), Levent Özmüş (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Hüseyin Tolga Koyuncugil (İç Mimarlar Odası), Tansel Önal (İnşaat Mühendisleri Odası), Murat Arabacı (Jeofizik Mühendisleri Odası), Bahattin Murat Demir (Jeoloji Mühendisleri Odası), İhsan Yaşar Öztürk (Kimya Mühendisleri Odası), Necmi Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Ahmet İrfan Türkkolu (Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Ali Ekinci (Mimarlar Odası), İsmail Cengiz Metin (Orman Mühendisleri Odası), Ege Kaska Akit (Peyzaj Mimarları Odası), Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları Odası), Emre Fidan (Tekstil Mühendisleri Odası), Özgür Selvi (Ziraat Mühendisleri Odası). 

Sonuç Bildirisi Komisyonu da; Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Özgen Muzaç, Çevre Mühendisleri Odası’ndan Ozan Çıtır, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Erdal Apaçık, Fizik Mühendisleri Odası’ndan Hikmet Yüksel, Gemi Mühendisleri Odası’ndan Hakan Aydoğdu, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’ndan Mehmet Akça, Gıda Mühendisleri Odası’ndan İffet Dilek Akan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan H. Hasan Tuzcu, İçmimarlar Odası’ndan Halil Özdemirci, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Bülent Tatlı, Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Tahsin Tar, Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Halil İbrahim Yiğit, Kimya Mühendisleri Odası’ndan İbrahim Akyürek, Maden Mühendisleri Odası’ndan H. Can Doğan, Makine Mühendisleri Odası’ndan Abdullah Selçuk Soylu, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan A. Fırat Sapçı, Meteoroloji Mühendisleri Odası’ndan Mert Uluyazı, Mimarlar Odası’ndan Eyüp Muhcu, Orman Mühendisleri Odası’ndan İsmail Hakkı Barı, Petrol Mühendisleri Odası’ndan Yüksel Kurt, Peyzaj Mimarları Odası’ndan Itır Özinanır , Şehir Plancıları  Odası’ndan Gürkan Akgün, Tekstil Mühendisleri Odası’ndan M. Murat İlhan, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Hamdi Arpa’dan oluştu.           

“TMMOB TARİHİ, DİRENME TARİHİDİR”

Divan Başkanı Emin Koramaz, Olağanüstü Genel Kurul katılımcılarını, "Sömürü, rant düzenine, dinci, mezhepçi gericiliğe karşı, faşist dikta yönetimine karşı hoş geldiniz” diyerek selamlarlarken salondan sık sık “Bu daha başlangıç mücadeleye devam, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

TMMOB Yasası değişikliğine karşı iki aydır sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Koramaz, "Daha fazla kar, rant uğruna ülke kaynaklarımızın talanına karşıyız. AKP iktidarı bunun için TMMOB`yi değiştirmek istiyor. Bilsinler ki TMMOB tarihi, bu tür saldırılara karşı direnme tarihidir. TMMOB diz çökmedi, çökmeyecek" dedi.

“TMMOB TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, açılışta yaptığı konuşmasında, AKP’nin kendi önündeki en büyük engellerden biri olarak TMMOB’yi gördüğünü belirterek, bu yüzden de TMMOB’yi bölmek, parçalamak için yasa değişikliğini gündeme getirdiğini ifade etti.

“AKP’nin yeni Türkiye’sinde insan yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde emek yok, halk yok, gençler yok, kadın yok, doğa yok, çevre yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde mühendisler, mimarlar, şehir plancıları onların örgütü TMMOB yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde insana dair ne varsa hiçbiri yok. Onların yeni Türkiye’sinde gericilik var, yağma var, talan var, biat etme var, Osmanlılık var, karanlık var.  AKP’nin yeni Türkiye’sinde baskı var, zor var, toma var, gaz var. AKP’nin yeni Türkiyesi gericiliğin Türkiyesi, faşizmin Türkiyesi” diyerek AKP’nin baskı politikalarına dikkat çeken Soğancı, “AKP sanıyor ki, örgütümüzü zayıflatacak, yok edebilecek. AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkenin taşına, toprağına, suyuna, havasına işlendi. AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkede deresine sahip çıkan Emine Teyze demek, AKP bilmiyor ki TMMOB bir avuç kömür için bir ömür veren maden işçisi demek, AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkenin vicdanı demek. AKP bilmiyor ki  TMMOB, gericiliğin dogmatizmiyle ortaçağ karanlığına döndürmek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı bu ülkeyi aydınlığa taşımak için var gücüyle çalışanların mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü. TMMOB padişahım çok yaşa diyenlerle asla saf tutmayanların örgütü” diyerek TMMOB’nin kararlılığını vurguladı.

TMMOB’nin Türkiye’nin her yerinde olduğunu; eşit, özgür, demokratik bir Türkiye için emek ve demokrasi güçleriyle birlikte omuz omuza mücadele yürüttüğünü ifade eden Soğancı, “Bugün TMMOB’yi savunmak demek AKP diktası ve gericiliğine, ülkemizin talanına, halkımızın sömürülmesine, halklarımızın gasp edilmesine karşı mücadele demek. Bugün eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini yürütmek TMMOB’yi savunmak demek” şeklinde konuştu.

KONUK KONUŞMALARINDA “MÜCADELEDE BİRLİK” VURGUSU

Mehmet Soğancı’dan sonra konuk konuşmacılar söz aldı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, TMMOB’ye saldırının ülkenin tüm yurttaşlarına ve değerlerine yönelik saldırının bir parçası olduğunu söyleyerek, “Bu saldırı ancak toplu mücadeleyle alt edilebilir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Örgütlülüğe, özgürlüğe, çevremize, insana sahip çıkmak için bugün hepimiz TMMOB’liyiz. Bu mücadelenin koşulsuz, şartsız yanındayız.   Bugün hepimiz TMMOB’liyiz. Yasasın TMMOB’nin mücadelesi” şeklinde konuştu.

KESK MYK Üyesi Ramazan Gürbüz, TMMOB’nin uzun zamandır AKP’nin hedefinde olduğunu söyleyerek, “Bu onurlu mücadelede yanınızdayız” diyerek salonu selamladı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan da, olağanüstü günlerden geçildiğini ancak TMMOB’nin de olağanüstü bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. Doğan, TMMOB’nin mücadelesinin herkes tarafından bilindiğini kaydederken, birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

ÖDP PM Üyesi Haydar İlker de, mücadele içinde yer alan tüm kesimleri salonda bir arada görmekten mutluluğunu dile getirerek, “TMMOB, bu saldırıları bertaraf edecek ve Türkiye’nin aydınlık geleceğinin kurulmasında yer alacaktır” dedi.

Birleşik Haziran Hareketi adına konuşan Kaya Güvenç, “Biz emekten yanayız, onlar emek düşmanı. Biz bilim ve teknolojiden yanayız, onlar din derslerinin zorunlu olmasından. Biz aydınlanmadan yanayız, onlar karanlıktan. Çünkü karanlık hırsızlığı ve cinayeti örter. Karanlık onların fıtratında var” diye konuştu.

HDK Kurucu Eş Başkanı Yavuz Önen de, AKP’nin Türkiye’ye kapitalizmin zulmünü ve baskısını yaşattığını ifade ederek, bunun mutlaka yenileceğini ve TMMOB’nin bu toplumsal devrimin bir parçası olacağını söyledi.

Genel Kurul açılış konuşmalarında Karadeniz’de köyüne HES yapılmasına karşı ineğini satarak dava açan Kazım Delal de mücadelesini anlattı. Daha sonra Karadeniz’de çevre mücadelesi içinde yer alan platform sözcüleri kürsüye gelerek salonu selamladı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekilleri Aylin Nazlı Aka, Gökhan Günaydın,  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, HDP İstanbul Milletvekilli Sebahat Tuncel, ÖDP Eş Genel Başkanı Bilge Seçkin Çetinkaya’nın yanı sıra sendika ve meslek örgütü temsilcileri, Derelerin Kardeşliği Platformu’ndan Çarşı grubuna, Taksim Dayanışması Platformu’ndan Mersin Nükleer Karşıtı Platform’a çok sayıda çevre ve kent platformundan temsilciler Olağanüstü Genel Kurul’a katılarak destek verdiler.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM"

Genel Kurul’un ardından dövizler, flamalarla yaklaşık 3 bin kişinin oluşturduğu kortej halinde Güvenpark’a yürüyüşe geçildi. “Direne direne kazanacağız”, “TMMOB torbaya sığmaz” "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganlarıyla Necatibey Caddesi’nden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na çıkan yürüyüşçülere barikat kuran polis, milletvekillerinin de katıldığı görüşmeler sonucu Menekşe Sokak-Kumrular Sokak güzergâhından Milli Müdafaa Caddesi Güvenpark arkasına çıkılmasına izin verdi. Burada Divan Başkanı Emin Koramaz tarafından Genel Kurul sonuç bildirisi kamuoyuna açıklandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da AKP’nin karanlığına karşı direnenlerle birlikte mücadelenin sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

6.328 İzlenme

Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar, şehir plancılarıyla toplanan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda direniş ve mücadelenin büyütülmesi vurgusu öne çıktı.

TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye’nin farklı bölgelerinde 8 koldan "Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yolan çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da buluştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda toplanan ve sokağa taşan Genel Kurul heyecanı, 3 binden fazla kişiden oluşan kortejin Kızılay Güvenpark’a yürüyüşü ve burada okunan sonuç bildirisiyle sona erdi.

TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu saat 10.00’da Divan’ın oluşumuyla başladı. Normalde genel kurullarda 7 kişiden oluşan Divan olağanüstü gündem nedeniyle her odadan bir temsilcinin katılımıyla 24 kişiyle oluşturuldu. Başkanlığına Makina Mühendisleri Odası delegesi Emin Koramaz’ın seçildiği Divan üyeleri şöyle belirlendi:

Ümit Ateş (Bilgisayar Mühendisleri Odası), S. Yeşer Aslanoğlu (Çevre Mühendisleri Odası), İbrahim Aköz (Elektrik Mühendisleri Odası), Nurhak Tatar (Fizik Mühendisleri Odası), Davut Kul (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası), Feramuz Aşkın (Gemi Mühendisleri Odası), Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası), Levent Özmüş (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Hüseyin Tolga Koyuncugil (İç Mimarlar Odası), Tansel Önal (İnşaat Mühendisleri Odası), Murat Arabacı (Jeofizik Mühendisleri Odası), Bahattin Murat Demir (Jeoloji Mühendisleri Odası), İhsan Yaşar Öztürk (Kimya Mühendisleri Odası), Necmi Ergin (Maden Mühendisleri Odası), Ahmet İrfan Türkkolu (Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası), İsmail Küçük (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Ali Ekinci (Mimarlar Odası), İsmail Cengiz Metin (Orman Mühendisleri Odası), Ege Kaska Akit (Peyzaj Mimarları Odası), Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları Odası), Emre Fidan (Tekstil Mühendisleri Odası), Özgür Selvi (Ziraat Mühendisleri Odası). 

Sonuç Bildirisi Komisyonu da; Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Özgen Muzaç, Çevre Mühendisleri Odası’ndan Ozan Çıtır, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Erdal Apaçık, Fizik Mühendisleri Odası’ndan Hikmet Yüksel, Gemi Mühendisleri Odası’ndan Hakan Aydoğdu, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’ndan Mehmet Akça, Gıda Mühendisleri Odası’ndan İffet Dilek Akan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan H. Hasan Tuzcu, İçmimarlar Odası’ndan Halil Özdemirci, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Bülent Tatlı, Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Tahsin Tar, Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Halil İbrahim Yiğit, Kimya Mühendisleri Odası’ndan İbrahim Akyürek, Maden Mühendisleri Odası’ndan H. Can Doğan, Makine Mühendisleri Odası’ndan Abdullah Selçuk Soylu, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan A. Fırat Sapçı, Meteoroloji Mühendisleri Odası’ndan Mert Uluyazı, Mimarlar Odası’ndan Eyüp Muhcu, Orman Mühendisleri Odası’ndan İsmail Hakkı Barı, Petrol Mühendisleri Odası’ndan Yüksel Kurt, Peyzaj Mimarları Odası’ndan Itır Özinanır , Şehir Plancıları  Odası’ndan Gürkan Akgün, Tekstil Mühendisleri Odası’ndan M. Murat İlhan, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Hamdi Arpa’dan oluştu.           

“TMMOB TARİHİ, DİRENME TARİHİDİR”

Divan Başkanı Emin Koramaz, Olağanüstü Genel Kurul katılımcılarını, "Sömürü, rant düzenine, dinci, mezhepçi gericiliğe karşı, faşist dikta yönetimine karşı hoş geldiniz” diyerek selamlarlarken salondan sık sık “Bu daha başlangıç mücadeleye devam, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

TMMOB Yasası değişikliğine karşı iki aydır sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Koramaz, "Daha fazla kar, rant uğruna ülke kaynaklarımızın talanına karşıyız. AKP iktidarı bunun için TMMOB`yi değiştirmek istiyor. Bilsinler ki TMMOB tarihi, bu tür saldırılara karşı direnme tarihidir. TMMOB diz çökmedi, çökmeyecek" dedi.

“TMMOB TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, açılışta yaptığı konuşmasında, AKP’nin kendi önündeki en büyük engellerden biri olarak TMMOB’yi gördüğünü belirterek, bu yüzden de TMMOB’yi bölmek, parçalamak için yasa değişikliğini gündeme getirdiğini ifade etti.

“AKP’nin yeni Türkiye’sinde insan yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde emek yok, halk yok, gençler yok, kadın yok, doğa yok, çevre yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde mühendisler, mimarlar, şehir plancıları onların örgütü TMMOB yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde insana dair ne varsa hiçbiri yok. Onların yeni Türkiye’sinde gericilik var, yağma var, talan var, biat etme var, Osmanlılık var, karanlık var.  AKP’nin yeni Türkiye’sinde baskı var, zor var, toma var, gaz var. AKP’nin yeni Türkiyesi gericiliğin Türkiyesi, faşizmin Türkiyesi” diyerek AKP’nin baskı politikalarına dikkat çeken Soğancı, “AKP sanıyor ki, örgütümüzü zayıflatacak, yok edebilecek. AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkenin taşına, toprağına, suyuna, havasına işlendi. AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkede deresine sahip çıkan Emine Teyze demek, AKP bilmiyor ki TMMOB bir avuç kömür için bir ömür veren maden işçisi demek, AKP bilmiyor ki TMMOB bu ülkenin vicdanı demek. AKP bilmiyor ki  TMMOB, gericiliğin dogmatizmiyle ortaçağ karanlığına döndürmek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı bu ülkeyi aydınlığa taşımak için var gücüyle çalışanların mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü. TMMOB padişahım çok yaşa diyenlerle asla saf tutmayanların örgütü” diyerek TMMOB’nin kararlılığını vurguladı.

TMMOB’nin Türkiye’nin her yerinde olduğunu; eşit, özgür, demokratik bir Türkiye için emek ve demokrasi güçleriyle birlikte omuz omuza mücadele yürüttüğünü ifade eden Soğancı, “Bugün TMMOB’yi savunmak demek AKP diktası ve gericiliğine, ülkemizin talanına, halkımızın sömürülmesine, halklarımızın gasp edilmesine karşı mücadele demek. Bugün eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini yürütmek TMMOB’yi savunmak demek” şeklinde konuştu.

KONUK KONUŞMALARINDA “MÜCADELEDE BİRLİK” VURGUSU

Mehmet Soğancı’dan sonra konuk konuşmacılar söz aldı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, TMMOB’ye saldırının ülkenin tüm yurttaşlarına ve değerlerine yönelik saldırının bir parçası olduğunu söyleyerek, “Bu saldırı ancak toplu mücadeleyle alt edilebilir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Örgütlülüğe, özgürlüğe, çevremize, insana sahip çıkmak için bugün hepimiz TMMOB’liyiz. Bu mücadelenin koşulsuz, şartsız yanındayız.   Bugün hepimiz TMMOB’liyiz. Yasasın TMMOB’nin mücadelesi” şeklinde konuştu.

KESK MYK Üyesi Ramazan Gürbüz, TMMOB’nin uzun zamandır AKP’nin hedefinde olduğunu söyleyerek, “Bu onurlu mücadelede yanınızdayız” diyerek salonu selamladı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan da, olağanüstü günlerden geçildiğini ancak TMMOB’nin de olağanüstü bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. Doğan, TMMOB’nin mücadelesinin herkes tarafından bilindiğini kaydederken, birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

ÖDP PM Üyesi Haydar İlker de, mücadele içinde yer alan tüm kesimleri salonda bir arada görmekten mutluluğunu dile getirerek, “TMMOB, bu saldırıları bertaraf edecek ve Türkiye’nin aydınlık geleceğinin kurulmasında yer alacaktır” dedi.

Birleşik Haziran Hareketi adına konuşan Kaya Güvenç, “Biz emekten yanayız, onlar emek düşmanı. Biz bilim ve teknolojiden yanayız, onlar din derslerinin zorunlu olmasından. Biz aydınlanmadan yanayız, onlar karanlıktan. Çünkü karanlık hırsızlığı ve cinayeti örter. Karanlık onların fıtratında var” diye konuştu.

HDK Kurucu Eş Başkanı Yavuz Önen de, AKP’nin Türkiye’ye kapitalizmin zulmünü ve baskısını yaşattığını ifade ederek, bunun mutlaka yenileceğini ve TMMOB’nin bu toplumsal devrimin bir parçası olacağını söyledi.

Genel Kurul açılış konuşmalarında Karadeniz’de köyüne HES yapılmasına karşı ineğini satarak dava açan Kazım Delal de mücadelesini anlattı. Daha sonra Karadeniz’de çevre mücadelesi içinde yer alan platform sözcüleri kürsüye gelerek salonu selamladı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekilleri Aylin Nazlı Aka, Gökhan Günaydın,  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, HDP İstanbul Milletvekilli Sebahat Tuncel, ÖDP Eş Genel Başkanı Bilge Seçkin Çetinkaya’nın yanı sıra sendika ve meslek örgütü temsilcileri, Derelerin Kardeşliği Platformu’ndan Çarşı grubuna, Taksim Dayanışması Platformu’ndan Mersin Nükleer Karşıtı Platform’a çok sayıda çevre ve kent platformundan temsilciler Olağanüstü Genel Kurul’a katılarak destek verdiler.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM"

Genel Kurul’un ardından dövizler, flamalarla yaklaşık 3 bin kişinin oluşturduğu kortej halinde Güvenpark’a yürüyüşe geçildi. “Direne direne kazanacağız”, “TMMOB torbaya sığmaz” "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganlarıyla Necatibey Caddesi’nden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na çıkan yürüyüşçülere barikat kuran polis, milletvekillerinin de katıldığı görüşmeler sonucu Menekşe Sokak-Kumrular Sokak güzergâhından Milli Müdafaa Caddesi Güvenpark arkasına çıkılmasına izin verdi. Burada Divan Başkanı Emin Koramaz tarafından Genel Kurul sonuç bildirisi kamuoyuna açıklandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da AKP’nin karanlığına karşı direnenlerle birlikte mücadelenin sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

Süre
28:58
Kategori
TMMOB'ye Dokunma
Yayınlanma Tarihi
February 25 2015

torba yasa 43. genel kurul tmmob

Oynatma listesi özelliğini kullanabilmeniz için giriş yapmanız gereklidir.

Yorum

Yorumlar

Henüz bu video için yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.