Prof. Dr. İlhan TEKELİ: Böyle bir Siyaset ve Demokrasi Anlayışının Sürdürülebilirliği Üzerine

"AYIN KONUĞU" programımız Ekim ayında Şehir ve Bölge Plancısı, Sosyolog Prof. Dr. İlhan Tekeli'yi konuk ettik.
Şehir Planlama, Bölge Planlama, Sosyal Sistemler, Makro Coğrafya, Belediyecilik, İktisadi Politikalar, Türkiye İktisat ve Şehir Tarihleri ile Eğitim Planlaması gibi alanlarda yayımlanmış pek çok eseri bulunan Tekeli 24 Ekim 2015 Cumartesi günü gerçekleşen programda "Böyle bir Siyaset ve Demokrasi Anlayışının Sürdürülebilirliği Üzerine" başlıklı sunumuyla katıldı.

Prof. Dr. İlhan Tekeli hakkında,

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Tekeli, 1964'te, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde, Şehir ve Bölge Planlamacılığı alanında; 1966'da Pennsylvania Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1968'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Şehir Planlama konusunda doktora yaptı. Yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak ders verdi.

Birçok belediyede ve kuruluşta danışma kurulu üyeliği yapan TEKELİ, Yerel Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi (World Academy for Local Government and Democracy) İcra Heyeti'nin kurucusu ve üyesidir. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Kurucu Başkanıdır. 2004-2008 yılları arasında YÖK Genel Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

Değişik dillerde, elliden fazla kitabı, dört yüzden fazla makalesi ve konferans tebliği bulunan TEKELİ, Sosyal Bilimler alanında birçok ödül aldı. 1964'ten bu yana, şehir ve bölge planlamacılığı, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye'deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi politikası, Türkiye'nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda yayımlanmış pek çok eseri vardır. 1970'den bu yana, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

KİTAPLARI

Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü (1923 - 1980), Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Anlatabildikleri ve Anlatamadıklarıyla Yaşam Öyküleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Ege'deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı'na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (TahtaKılıç) Bey, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türk Tarih Kurumu Yayınları
Türkiye İçin STK'lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları , Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Türkiye İçin Eğitim Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Sosyal Sistem Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Anadolu'da Yerleşme Sistemi ve Yerleşme Tarihleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Türkiye İçin Siyaset ve Demokrasi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
İstanbul Ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Bilge Kültür Sanat
Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu , İlhan Tekeli, Selim İlkin, Bilge Kültür Sanat
Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990), Tarih Vakfı Yurt Yayınları
1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Bilge Kültür Sanat
Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türk Tarih Kurumu Yayınları
Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Cumhuriyetin Harcı Cilt: 3 Modernitenin Altyapısı Oluşurken, İlhan Tekeli, Selim İlkin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Cumhuriyetin Harcı Cilt: 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, İlhan Tekeli, Selim İlkin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Cumhuriyetin Harcı Cilt: 1 Köktenci Modernitenin Doğuşu, İlhan Tekeli, Selim İlkin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Kadrocuları ve Kadro'yu Anlamak Bir Cumhuriyet Öyküsü, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Modernite Aşılırken Siyaset, İmge Kitabevi Yayınları
Tarih Bilinci ve Gençlik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Eğitim Üzerine Düşünmek, Türkiye Bilimler Akademisi - TÜBA
Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi Yayınları
Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi Yayınları

ÖDÜLLER
Sedat Simavi Sosyal Bilim Ödülü (1989)
Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1994)

3.314 İzlenme

"AYIN KONUĞU" programımız Ekim ayında Şehir ve Bölge Plancısı, Sosyolog Prof. Dr. İlhan Tekeli'yi konuk ettik.
Şehir Planlama, Bölge Planlama, Sosyal Sistemler, Makro Coğrafya, Belediyecilik, İktisadi Politikalar, Türkiye İktisat ve Şehir Tarihleri ile Eğitim Planlaması gibi alanlarda yayımlanmış pek çok eseri bulunan Tekeli 24 Ekim 2015 Cumartesi günü gerçekleşen programda "Böyle bir Siyaset ve Demokrasi Anlayışının Sürdürülebilirliği Üzerine" başlıklı sunumuyla katıldı.

Prof. Dr. İlhan Tekeli hakkında,

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Tekeli, 1964'te, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde, Şehir ve Bölge Planlamacılığı alanında; 1966'da Pennsylvania Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1968'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Şehir Planlama konusunda doktora yaptı. Yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak ders verdi.

Birçok belediyede ve kuruluşta danışma kurulu üyeliği yapan TEKELİ, Yerel Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi (World Academy for Local Government and Democracy) İcra Heyeti'nin kurucusu ve üyesidir. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Kurucu Başkanıdır. 2004-2008 yılları arasında YÖK Genel Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

Değişik dillerde, elliden fazla kitabı, dört yüzden fazla makalesi ve konferans tebliği bulunan TEKELİ, Sosyal Bilimler alanında birçok ödül aldı. 1964'ten bu yana, şehir ve bölge planlamacılığı, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye'deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi politikası, Türkiye'nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda yayımlanmış pek çok eseri vardır. 1970'den bu yana, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

KİTAPLARI

Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü (1923 - 1980), Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Anlatabildikleri ve Anlatamadıklarıyla Yaşam Öyküleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Ege'deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı'na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (TahtaKılıç) Bey, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türk Tarih Kurumu Yayınları
Türkiye İçin STK'lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları , Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Türkiye İçin Eğitim Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Sosyal Sistem Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Anadolu'da Yerleşme Sistemi ve Yerleşme Tarihleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Türkiye İçin Siyaset ve Demokrasi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
İstanbul Ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Bilge Kültür Sanat
Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu , İlhan Tekeli, Selim İlkin, Bilge Kültür Sanat
Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990), Tarih Vakfı Yurt Yayınları
1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Bilge Kültür Sanat
Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türk Tarih Kurumu Yayınları
Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Cumhuriyetin Harcı Cilt: 3 Modernitenin Altyapısı Oluşurken, İlhan Tekeli, Selim İlkin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Cumhuriyetin Harcı Cilt: 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, İlhan Tekeli, Selim İlkin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Cumhuriyetin Harcı Cilt: 1 Köktenci Modernitenin Doğuşu, İlhan Tekeli, Selim İlkin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Kadrocuları ve Kadro'yu Anlamak Bir Cumhuriyet Öyküsü, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Modernite Aşılırken Siyaset, İmge Kitabevi Yayınları
Tarih Bilinci ve Gençlik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Eğitim Üzerine Düşünmek, Türkiye Bilimler Akademisi - TÜBA
Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi Yayınları
Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi Yayınları

ÖDÜLLER
Sedat Simavi Sosyal Bilim Ödülü (1989)
Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1994)

Süre
1:35:37
Kategori
Buluşma
Yayınlanma Tarihi
October 23 2015

Böyle bir Siyaset ve Demokrasi Anlayışının Sürdürülebilirliği Üzerine ilhan tekeli ayın konuğu mimarlar odası

Oynatma listesi özelliğini kullanabilmeniz için giriş yapmanız gereklidir.

Yorum

Yorumlar

Henüz bu video için yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.