Panel: Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Karadeniz’in Doğa ve Kültür Değerleri Risk Altında

TMMOB Mimarlar Odası 19 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’da; tehdit altındaki doğal sit alanlarına kamuoyunun dikkatini çekmek; uzmanlar ve yerel çevre kuruluşları ile birlikte süreci değerlendirmek üzere "Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Karadeniz’in Doğa ve Kültür Değerleri Risk Altında" panelini düzenledi.

Kentsel ve kırsal alanların, tabiat varlıklarının, koruma alanlarının, ormanların, kıyıların, milli parkların, doğal sit alanlarının rant alanı haline getirildiği ülkemizde; doğal değerler yok olmakta, kentsel, kırsal çevre sorunları hızla artmaktadır.

2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve ardından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun değiştirilmesi ile koruma politikalarında var olan güvenceler de ortadan kaldırılarak yeni bir süreç başlamıştır.

Doğal ve yapılı çevre üzerinden sağlanacak gelirlerin artırılabilmesi için yapılan yasal düzenlemelerle nükleer santraller, köprüler ve otoyollar, havaalanları, hidroelektrik santraller, kanallar gibi birçok projenin sınırsız uygulanabilmesi amacıyla koruma mevzuatı değiştirilmekte; proje alanlarındaki doğal çevrenin kamusal niteliklerinin kaldırılabilmesinin ve amaçları dışında kullanılabilmelerinin, yapılaşma alanlarına dönüştürülmelerinin önü açılmaktadır.

Kamu yararının gözetilmesi öncelikli olan yeşil alanlar, milli parklar, ormanlık araziler, kıyılar ve sahil şeritlerinde yapılaşmanın önünün açılabilmesi için; “sit alanı, tabiatı koruma alanı, milli park” gibi statüleri kaldırılmakta veya değiştirilmektedir. Sermaye ve finans odaklı yapılaşma ve planlama süreçlerinden en çok etkilenen bölgeler arasında ise Karadeniz Bölgesi gelmektedir.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile bölgede başlayan tahribat; nükleer santral, hidroelektrik santral, termik santral inşaatları; yeşil alanlar ve milli parklarda yapılaşma, deniz dolgu alanları oluşturulması, madencilik ve taş ocağı faaliyetleri ile sürdürülmüştür.

Tüm bu faaliyetlere ek olarak; son on yılda geliştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Turizm Master Planı çerçevesinde; yaylaları birbirine bağlayan, başlangıcı Samsun bitişi Artvin Sarp sınır kapısı olan Yeşil Yol Projesi başlatılmıştır. Bölgeyi ticaret ve turizm merkezi haline getirmeyi hedefleyen DOKAP Eylem Planı kapsamındaki Projeyle sekiz ilin altyapı ve turizm tesisleri yoluyla bağlanmasına yönelik gerçekleştirilen düzenleme ve uygulamalar; Karadeniz’in doğal ve kültürel değerlerine geri döndürülemez biçimde zarar verecektir.

Oysa merkezi-yerel kamusal politikaların; tarihi ve doğal güzelliklere, kentlerin ortak belleği olan kamusal mekâna ve yapılı çevreye, kültürel yapıya değer veren planlama süreçleri ve koruma yaşatma projeleri oluşturması, tüm bu değerleri anlamaya yönelik farkındalığı hayata geçirecek program ve etkinlikleri kurumsallaştırarak sürdürmesi gereklidir.

2.227 İzlenme

TMMOB Mimarlar Odası 19 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’da; tehdit altındaki doğal sit alanlarına kamuoyunun dikkatini çekmek; uzmanlar ve yerel çevre kuruluşları ile birlikte süreci değerlendirmek üzere "Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Karadeniz’in Doğa ve Kültür Değerleri Risk Altında" panelini düzenledi.

Kentsel ve kırsal alanların, tabiat varlıklarının, koruma alanlarının, ormanların, kıyıların, milli parkların, doğal sit alanlarının rant alanı haline getirildiği ülkemizde; doğal değerler yok olmakta, kentsel, kırsal çevre sorunları hızla artmaktadır.

2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve ardından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun değiştirilmesi ile koruma politikalarında var olan güvenceler de ortadan kaldırılarak yeni bir süreç başlamıştır.

Doğal ve yapılı çevre üzerinden sağlanacak gelirlerin artırılabilmesi için yapılan yasal düzenlemelerle nükleer santraller, köprüler ve otoyollar, havaalanları, hidroelektrik santraller, kanallar gibi birçok projenin sınırsız uygulanabilmesi amacıyla koruma mevzuatı değiştirilmekte; proje alanlarındaki doğal çevrenin kamusal niteliklerinin kaldırılabilmesinin ve amaçları dışında kullanılabilmelerinin, yapılaşma alanlarına dönüştürülmelerinin önü açılmaktadır.

Kamu yararının gözetilmesi öncelikli olan yeşil alanlar, milli parklar, ormanlık araziler, kıyılar ve sahil şeritlerinde yapılaşmanın önünün açılabilmesi için; “sit alanı, tabiatı koruma alanı, milli park” gibi statüleri kaldırılmakta veya değiştirilmektedir. Sermaye ve finans odaklı yapılaşma ve planlama süreçlerinden en çok etkilenen bölgeler arasında ise Karadeniz Bölgesi gelmektedir.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile bölgede başlayan tahribat; nükleer santral, hidroelektrik santral, termik santral inşaatları; yeşil alanlar ve milli parklarda yapılaşma, deniz dolgu alanları oluşturulması, madencilik ve taş ocağı faaliyetleri ile sürdürülmüştür.

Tüm bu faaliyetlere ek olarak; son on yılda geliştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Turizm Master Planı çerçevesinde; yaylaları birbirine bağlayan, başlangıcı Samsun bitişi Artvin Sarp sınır kapısı olan Yeşil Yol Projesi başlatılmıştır. Bölgeyi ticaret ve turizm merkezi haline getirmeyi hedefleyen DOKAP Eylem Planı kapsamındaki Projeyle sekiz ilin altyapı ve turizm tesisleri yoluyla bağlanmasına yönelik gerçekleştirilen düzenleme ve uygulamalar; Karadeniz’in doğal ve kültürel değerlerine geri döndürülemez biçimde zarar verecektir.

Oysa merkezi-yerel kamusal politikaların; tarihi ve doğal güzelliklere, kentlerin ortak belleği olan kamusal mekâna ve yapılı çevreye, kültürel yapıya değer veren planlama süreçleri ve koruma yaşatma projeleri oluşturması, tüm bu değerleri anlamaya yönelik farkındalığı hayata geçirecek program ve etkinlikleri kurumsallaştırarak sürdürmesi gereklidir.

Süre
6:44:50
Kategori
Panel-Forum-Toplantı
Yayınlanma Tarihi
August 17 2017

Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi mimarlar odası Panel

Oynatma listesi özelliğini kullanabilmeniz için giriş yapmanız gereklidir.

Yorum

Yorumlar

Zekeriya Saka 4 Years, 10 Months Önce

Planlı, kapsamlı, bilgilendirici ve eleştirel yönleriyle yol gösterici bir panel oldu. Konuşmacılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Pelin Pinar Giritlioglu 4 Years, 10 Months Önce

Karadeniz uzerinde oynanan tum oyunlari acikca gosterdi. Trabzon Subeye ve Genel Merkeze organizasyon icin tesekkurler.